İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Sivas Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
 

13 Ekim Uluslararası Afetlerin Azaltılması Günü 13 Ekim 2017

Uluslararası Afetlerin Azaltılması günü risk azaltma ve risk farkındalığı küresel kültürünü destekleme yöntemi olarak, afet önleme, zarar azaltma ve hazırlığı içermektedir ve ilk kez 1989 yılında, BM Genel Kurulu’nun çağrısı ile bu özel gün başlatılmıştır. Daha sonra BM Genel Kurulu’nun kararı ile 2009 dan bu yana her yılın 13 Ekim günü olarak tayin edilmiştir.

Sendai Çerçevesi, yapılması gereken kritik çalışmaları desteklemek için stratejik hedeflere ve Çerçevenin tam uygulanması yönünde bir yol haritasına sahiptir. Sendai Çerçevesi’nde bulunan 7 hedef, her yıl bir hedefi gerçekleştirmek şeklinde kampanya haline getirilmiş olup, bu yılın hedefi; “2030 yılına kadar küresel olarak afetlerden etkilenmiş insan sayısını önemli ölçüde azaltmak, 2005-2015 yılına kıyasla 2020-2030 on yılında her 100.000 kişide ortalama küresel rakamı azaltmayı hedeflemektedir.” Bu yılın amacı koruma, önleme ve afetlerden etkilenmiş insan sayısını azaltmak özellikle ölüm riskinin, yaralanmanın, hastalıkların, yaşam kaybının, yer değiştirmenin (afet kaynaklı göç) ve afet olaylarından sonra temel hizmetlere erişim eksikliğinin artması (büyümesi), kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlıların dahil edilmesidir. Tüm bunlar göz önüne alınarak afetlerden etkilenme ve yer değiştirme oranını önemli ölçüde azaltarak “Evim Güvenli Evim” sloganı esas alınmıştır.

Bu bağlamda,  aile toplumun çekirdeğidir ve her ailede bireylerin, bireysel olarak afet risklerine karşı alması gereken bir takım önlemler mevcuttur. Peki nedir bunlar?

- Yaşadığımız çevrenin, afet risklerine karşı bilgi sahibi olmalıyız.

- İmar planlarında konuta ayrılmış yerler dışındaki yerlere ev ve bina yapılmamalıdır.

-  Binalarımız, çevremizde meydana gelebilecek afetlere karşı dayanıklı bir şekilde inşa edilmelidir.

- Binalarımızı, afet risklerine karşı sigortalamalıyız.

- Afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabileceğimiz malzemelerin bulunduğu bir afet çantası hazırlamalıyız.

- Afet ve acil durumlarda nasıl davranılması gerektiğini öğrenmeli ve bu konuda bilinçlenmeliyiz.

AFAD olarak bizler afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturmak için vatandaşlarımızı afet ve acil durumlara karşı bilgilendirme çalışmalarına devam etmekteyiz. Bu konuda, sizler de AFAD’ın hazırladığı Afete Hazır Türkiye Bloğu’nu ziyaret ederek (https://www.afad.gov.tr/tr/4363/Afete-Hazir-Turkiye-Blogu) afet türlerini tanıyabilir ve afetlere karşı almamız gereken önlemler konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.